Co się dzieje?

 

Podziękowania!

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile pragnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio lub pośrednio we wdrażanie projektu "Młodzi - aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim".


Uczestnikom gratulujemy udziału w projekcie!

Życzymy powodzenia w karierze zawodowej!


 

Zakończenie wdrażania projektu

Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu "Młodzi - aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim" dobiegła końca.

Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia skorzystali z dostępnej oferty warsztatów i szkoleń, w konsekwencji czego wzmocnili swój potencjał osobisty i zawodowy, a także podnieśli kompetencje i umiejętności społeczne oraz kwalifikacje zawodowe.


 

Spotkania z doradcą

Trwa indywidualne poradnictwo w poszukiwaniu zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy podczas spotkania z doradcą mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące trudności pojawiających się na różnych etapach tego procesu – od momentu sporządzania dokumentów aplikacyjnych aż po zatrudnienie.


Osobom poszukującym pracy życzymy powodzenia!


 

Koniec staży

Na początku grudnia zakończyły się pierwsze 3-miesięczne staże zawodowe. Wszyscy stażyści z firmy Asta-Bud otrzymali po stażu propozycję zatrudnienia na umowę-zlecenie.
Firma Asta-Bud przygotowała świąteczne paczki ze słodyczami dla dzieci swoich pracowników, a także dla dzieci uczestników projektu odbywających staż.


 

Ostatnie staże

Z początkiem listopada 2013 r. ostatnia grupa uczestników projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie!” rozpoczęła staże zawodowe, dzięki którym będą mogli wykorzystać w praktyce nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.


Stażystom życzymy powodzenia !


 

Zakończenie kursu prawa jazdy kat. B

W październiku 2013 r. uczestnicy projektu zakończyli udział w kursie prawa jazdy kat. B. W trakcie kursu wzięli udział w zajęciach teoretycznych, podczas których przyszłym kierowcom przekazana została niezbędna wiedza o bezpiecznym poruszaniu się na drogach, przedstawione zostały zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego, z poprawną techniką kierowania oraz z podstawową obsługą pojazdów. Wykłady i ćwiczenia obejmowały również wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy. Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, które prowadzone były na placu manewrowym i w ruchu drogowym.


Naszym młodym kierowcom życzymy szerokiej drogi!

 


 

Rozpoczęły się staże!

W październiku 2013 r. kolejna grupa uczestników projektu rozpoczęła
3-miesięczne staże zawodowe u wielkopolskich przedsiębiorców. W trakcie stażu uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać w praktyce nabyte kwalifikacje i umiejętności.


 

Zakończenie kursu „Doradca klienta na rynku nieruchomości”

We wrześniu 2013 r. zakończył się również kurs „Doradca klienta na rynku nieruchomości”. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. W trakcie kursu nabyli wiedzę z zakresu nawiązywania kontaktów z klientami zainteresowanymi sprzedażą mieszkań, analizowania rynku, przygotowywania opisów oraz wizualizacji nieruchomości i okolic, analizowania mocnych i słabych stron mieszkania i lokalizacji, prezentacji mieszkań, a na końcu przygotowywania dokumentacji do transakcji.

 


 

Zakończenie kursu „Pracownik ochrony fizycznej I stopnia”

We wrześniu 2013 r. zakończył się kurs „Pracownik ochrony fizycznej I stopnia”.
W trakcie kursu uczestnicy projektu przeszli 5 bloków tematycznych: ogólnoprawny, ochrona osób, ochrona mienia, wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne. Celem kursu było przygotowanie do pracy w specjalistycznych formacjach ochronnych, takich jak: koncesjonowane agencje ochrony, wewnętrzne służby ochrony. Kurs uprawnia do wykonywania zadań i czynności bezpośrednio związanych z ochroną osób, nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej nieposiadających licencji, wykonywania zadań na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie w charakterze pracownika ochrony.

 


 

Zakończenie kursu „Opiekun osoby starszej”

We wrześniu br. zakończył się kurs „Opiekun osoby starszej”. Uczestnicy kursu zostali przygotowani do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Opiekun osoby starszej może pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnacji oraz dbaniu o zdrowie. Uczestnik projektu, który ukończył certyfikowany kurs „Opiekun osoby starszej”, zdobył umiejętności i kwalifikacje, które są przydatne przy szukaniu pracy w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych, hospicjach, a także w życiu codziennym.

 


 

Zakończenie kursu „Grafik komputerowy z tworzeniem stron WWW i elementami pracy administracyjno-biurowej”

We wrześniu 2013 r. zakończył się kurs „Grafik komputerowy z tworzeniem stron WWW i elementami pracy administracyjno-biurowej”. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z zakresu:

 • opracowywania projektów graficznych, m.in. etykiet, folderów, ulotek, plakatów, billboardów, wizytówek;
 • obsługiwania programów grafiki wektorowej (CorelDraw) oraz rastrowej (Photoshop), projektując materiały drukowane;
 • tworzenia elementów dźwiękowych oraz animowanych
 • dobierania do tekstu danej publikacji kroju czcionki, interlinii, stylu, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawiania tytułów i śródtytułów zgodnie z zasadami zachowania kompozycji i estetyki w grafice;
 • wykonywania składu komputerowego materiałów graficznych;
 • tworzenia prezentacji multimedialnych.

 


 

Akcja promocyjna

W ramach projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie!” w lipcu i sierpniu 2013 r. prowadzona była akcja informacyjno-promocyjna projektu w gminach partnerskich: Krajenka, Wysoka i Złotów, która miała na celu rozpowszechnienie działań projektu.
Na terenie całego województwa wielkopolskiego dystrybuowane były foldery informujące o realizowanym projekcie, zachęcające przedsiębiorstwa do przyjęcia uczestników projektu na 3-miesięczny staż zawodowy.

 

 

 


 

Kurs prawa jazdy

Posiadanie prawa jazdy to dla młodych ludzi ułatwienie życia codziennego, a także komfort, wygoda i niezależność. Projekt „Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie!” wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i dał im możliwość zdobycia prawa jazdy, a to umiejętność, która pomaga w znalezieniu pracy spełniającej ich oczekiwania i dającej satysfakcję. W ramach projektu w sierpniu 2013 r. uczestnicy, aby podnieść swoje kwalifikacje i stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy, rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B.


 

Zakończenie kursu „Monter instalacji teletechnicznych”

W połowie sierpnia 2013 r. dobiegł końca kurs „Monter instalacji teletechnicznych”, na zakończenie którego uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia i certyfikaty. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy nabyli teoretyczne przygotowanie zawodowe i poszerzyli swoją  wiedzę.


 

Kursy podnoszące kwalifikacje

W lipcu 2013 r. Uczestnicy Projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy
i w społeczeństwie!”  rozpoczęli udział w wybranym przez siebie, zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, jednym z pięciu kursów umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Oferowane w ramach Projektu kursy to:

 1. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia,
 2. Grafik komputerowy z tworzeniem stron WWW i elementami pracy biurowej,
 3. Opiekun osoby starszej z prawem jazdy kat. B,
 4. Doradca klienta na rynku nieruchomości z prawem jazdy kat. B,
 5. Monter instalacji teletechnicznych z prawem jazdy kat. B.

 

 


 

Nowy artykuł w czytelni

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym kształcenia ustawicznego. Z artykułu dowiesz się między innymi:

 1. czym jest kształcenie ustawiczne i jaki może mieć wpływ na poszukiwanie pracy;
 2. jakie funkcje pełni kształcenie ustawiczne;
 3. jakie korzyści można czerpać z kształcenia ustawicznego;
 4. jakie placówki organizują kształcenie ustawiczne.

Przejdź do artykułu

 


 

Niebawem rozpoczynamy kursy zawodowe

Już wkrótce rozpoczną się kursy zawodowe, których wysoką jakość merytoryczną zapewnią materiały przygotowane dla uczestników projektu:

 1. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia,
 2. Grafik komputerowy z tworzeniem stron www i elementami pracy biurowej,
 3. Opiekun osoby starszej z prawem jazdy kat. B,
 4. Doradca klienta na rynku nieruchomościami z prawem jazdy kat. B,
 5. Monter instalacji teletechnicznych z prawem jazdy kat. B.


Każdy z uczestników projektu weźmie udział w jednym wybranym przez siebie kursie, który umożliwi mu nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

 
Już po egzaminie kończącym szkolenie ECDL Core

Pod koniec czerwca 2013 r. uczestnicy projektu wzięli udział w egzaminie kończącym szkolenie komputerowe ECDL Core. Udział  w szkoleniu przyczynił się do podniesienia umiejętności informatycznych przez uczestników projektu, a także nabycia przez nich wiedzy z zakresu 7 obszarów:

 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
 2. użytkowanie komputerów,
 3. przetwarzanie tekstów,
 4. arkusze kalkulacyjne,
 5. bazy danych,
 6. grafika menadżerska i prezentacyjna,
 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 
Trwa realizacja szkolenia ECDL Core  – nowe zdjęcia w „Galerii”

Zachęcamy do obejrzenia zrobionych podczas szkoleń ECDL Core zdjęć, które zmieściliśmy w zakładce „Galeria”.

Przejdź do oglądania zdjęć ►

 


 

Trwa szkolenie ECDL Core

W maju 2013 r. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w szkoleniu komputerowym ECDL Core, przygotowującym uczestników do sprawnego radzenia sobie z komputerem które w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym jest niezbędne.

 
Nowe treści w „Czytelni”

Zachęcamy do zaglądania do zakładki „Czytelnia”, w której będziemy regularnie zamieszczać poradniki dotyczące rynku pracy. Jako pierwszy pojawił się zbiór porad dotyczących efektywnego poszukiwania pracy. 

Dzięki informacjom zawartym w artykule dowiesz się między innymi:

 1. W jaki sposób szukać pracy, aby znaleźć oferty odpowiednie dla nas?
 2. Gdzie szukać odpowiednich ofert pracy?
 3. Jakie czynniki mają wpływ na atrakcyjność warunków pracy oraz wykonywanych obowiązków?
 4. Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia?
 5. O czym trzeba wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych?
 6. Jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
 7. Jak przekonać do siebie pracodawcę?

Przejdź do artykułu

 


 

Początki szkolenia ECDL Core

Już wkrótce uczestnicy rozpoczną kolejny etap zajęć. Aby zwiększyć swoje szanse
na uzyskanie zatrudnienia wezmą udział w certyfikowanym szkoleniu komputerowym ECDL Core, które umożliwi uczestnikom wzmocnienie kompetencji informatycznych i przygotuje ich do udziału w egzaminie ECDL Core. Szkolenie będzie obejmowało 7 obszarów:

 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
 2. użytkowanie komputerów,
 3. przetwarzanie tekstów,
 4. arkusze kalkulacyjne,
 5. bazy danych,
 6. grafika menadżerska i prezentacyjna,
 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja.


Uczestnicy projektu w maju 2013 r. zakończyli udział w szkoleniach i podnieśli swoje kompetencje społeczne z zakresu:

 1. „Asertywność i skuteczna komunikacja w pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia”,
 2. „Równi w pracy”,
 3. „Własna firma – pierwsze kroki w biznesie”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w zakładce „Galeria

 

 


 

 

Jak uczestnicy ocenili warsztaty?

Wśród uczestników Projektu przeprowadzono ankietę oceniającą zakończone warsztaty „Jak się odnaleźć na rynku pracy”.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że warsztaty zostały zrozumiale przedstawione,
a osoba prowadząca chętnie udzielała wskazówek oraz odpowiadała na pytania uczestników. Większość ankietowanych uważa, że materiały szkoleniowe były ciekawe i dobrze przygotowane.

Z ankiet wynika, że uczestnicy warsztatów wzbogacili swoją wiedzę z zakresu sposobów (metod) poszukiwania pracy, a także dowiedzieli się, jak tworzyć życiorys zawodowy i list motywacyjny, dzięki czemu potrafią już samodzielnie przygotować dokumenty aplikacyjne.
Udział w warsztatach wzmocnił potencjał zawodowy i osobisty oraz zwiększył konkurencyjność na rynku pracy wszystkich uczestników projektu.

 

 


 


Rozpoczynamy realizację szkoleń

Z początkiem marca 2013 r. uczestnicy zakończyli udział w warsztatach „Jak się odnaleźć na rynku pracy” i rozpoczęli udział w szkoleniach, które pomogą im wzmocnić kompetencje niezbędne na rynku pracy:

 1. „Asertywność i skuteczna komunikacja w pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia”. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności interpersonalnych, które są niezbędne w pracy i w poszukiwaniu zatrudnienia.
 2. „Równi w pracy”. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, jakie uprawnienia mają osoby bezrobotne na rynku pracy oraz w których instytucjach można znaleźć pracę.
 3. „Własna firma – pierwsze kroki w biznesie”. W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest przedsiębiorczość i jakie są cechy osoby przedsiębiorczej, oraz otrzymają informacje na temat instytucji i organizacji, w których młodzi ludzie mogą szukać wsparcia, kiedy zdecydują się otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

 


 

 

Grupowe spotkania z psychologiem dobiegły końca

W lutym 2013 r. zakończyły się grupowe spotkania z psychologiem, które odbywały się w formie dwuczęściowych warsztatów aktywizujących „Na drodze do integracji społecznej i zawodowej”.

 

 


 

 

Łatwiej o pracę?

„Łatwiej o pracę?” pod takim tytułem na stronie internetowej asta24.pl w dniu 03.02.2013 r. ukazał się artykuł dotyczący projektu „Młodzi-aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie!”.
Artykuł zawiera krótki opis projektu, a także wypowiedzi następujących osób:

 1. Koordynatora Projektu, Pani mgr Bożeny Wendland: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Szkolenie składa się z teorii i trzymiesięcznego stażu zawodowego. To my poszukamy pracodawców, a uczestnicy otrzymają pensję – najniższe wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu.
 2. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence, Pana mgr Krzysztofa Pająka: Beneficjentami projektu są osoby w wieku 18-25 lat. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w 2011 r. właśnie w tej grupie wiekowej była najwyższa stopa bezrobocia, wyniosła 45 proc. spośród wszystkich bezrobotnych.
 3. Psychologa, Pani mgr Romualdy Kosmatki: To umiejętności kluczowe, które kształtują kompetencje społeczne, takie jak asertywność, wiara we własne możliwości, obrona swoich praw, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, praca nad sobą i oczywiście odnajdywanie się na rynku pracy.
 4. Uczestniczki projektu, Pani Magdaleny Szast: Nie trzeba było mnie namawiać, od razu się zdecydowałam. Skoro nie mam pracy, to dlaczego miałabym nie wziąć udziału w projekcie, który daje tyle możliwości.

 

 


 

 

Rozpoczynamy warsztaty „Jak się odnaleźć na rynku pracy?”

Uczestnicy z I etapu rekrutacji w lutym 2013 r. rozpoczęli  warsztaty z poradnictwa zawodowego „Jak się odnaleźć na rynku pracy?”. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem specjalistycznych scenariuszy przez doradcę zawodowego omawiane są  metody i techniki poszukiwania pracy, zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej. Ponadto wypracowywane są Plany Rozwoju Kariery Zawodowej dla każdego uczestnika projektu.
Osoby zakwalifikowane w II etapie rekrutacji rozpoczęły dwuczęściowe warsztaty aktywizujące  pt. „Na drodze do integracji społecznej i zawodowej” realizowane
z wykorzystaniem specjalistycznych scenariuszy: część I – „Trening wzmacniających postawy zaangażowania w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z trudnościami”, część II – „Trening wzmacniający motywację i postawy kreatywne”.

 

 


 

 

Koniec warsztatów aktywizujących dla uczestników z I etapu rekrutacji

Dobiegły końca dwuczęściowe warsztaty aktywizujące dla uczestników projektu zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji pt. „Na drodze do integracji społecznej
i zawodowej” realizowane z wykorzystaniem specjalistycznych scenariuszy: część I –„Trening wzmacniający postawy zaangażowania w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z trudnościami”, część II – „Trening wzmacniający motywację i postawy kreatywne”.

W styczniu 2013 r. osoby zakwalifikowane w II etapie rekrutacji biorą udział
w   indywidualnych konsultacjach z psychologiem.

 

 


 

II etap rekrutacji już za nami

Na początku grudnia 2012 r. zamknięty został II etap rekrutacji, w którym kolejne 30 osób zostało zakwalifikowanych do Projektu. Jeszcze w tym roku uczestnicy wezmą udział w  indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas konsultacji doradca zawodowy dokona analizy predyspozycji zawodowych uczestników projektu, a także przyczyni się do podniesienia ich świadomości w zakresie rozwijania potencjału osobistego.


Od grudnia 2012 r. realizowane są grupowe zajęcia z psychologiem prowadzone
w formie 2 cz. warsztatów aktywizujących  pt. „Na drodze do integracji społecznej
i zawodowej” realizowanych z wykorzystaniem specjalistycznych scenariuszy: część I -„Trening wzmacniających postawy zaangażowania w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z trudnościami”, część II „Trening wzmacniający motywację i postawy kreatywne” .

 


 

Zamknięty I etap rekrutacji

W listopadzie 2012 r. zamknięty został I etap rekrutacji. Do Projektu „Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie!  Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim” zakwalifikowanych zostało łącznie 30 osób z terenu  gmin: Krajenka, Wysoka i Złotów.

Uczestnicy projektu, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w I etapie rekrutacji biorą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Celem tych zajęć jest podniesienie samooceny uczestników i ich świadomości w zakresie samorozwoju.

 


 

Trwa kampania  informacyjno-rekrutacyjna Projektu,
niebawem ruszy kolejny etap rekrutacji!

Plan II etapu rekrutacji:

03 grudnia 2012 r.

godz. 9.00 Urząd Miasta i Gminy w Krajence
    77–430 Krajenka
    ul. Wł. Jagiełły 9
     
godz. 11.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
    77–400 Złotów
    ul. C. Skłodowskiej 3
     
godz. 13.00 Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
    89–320 Wysoka
    Pl. Powst. Wlkp. 20/21

                                      
05 grudnia 2012 r.    

godz. 9.00 Urząd Miasta i Gminy w Krajence
    77–430 Krajenka
    ul. Wł. Jagiełły 9
     
godz. 11.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
    77–400 Złotów
    ul. C. Skłodowskiej 3
     
godz. 13.00 Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
    89–320 Wysoka
    Pl. Powst. Wlkp. 20/21

 


 


Plan spotkań rekrutacyjnych

Po akcji informacyjno-promocyjnej rozpoczęły się, w siedzibach Partnerów Projektu, spotkania rekrutacyjne w ramach I etapu otwartej rekrutacji:

08 listopada 2012 r.
Urząd Miasta i Gminy w Krajence
77-430 Krajenka
ul. Wł. Jagiełły 9

08 listopada 2012 r.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
89-320 Wysoka
Pl. Powst. Wlkp. 20/21

13 listopada 2012 r.
Urząd Gminy w Złotowie
77-400 Zlotów
ul. Leśna 7

16 listopada 2012 r.
Urząd Miasta i Gminy  w Krajence
77-430 Krajenka
ul. Wł. Jagiełły 9

16 listopada 2012 r.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
89-320 Wysoka
Pl. Powst. Wlkp. 20/21

19 listopada 2012 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
77-400 Złotów
ul. C. Skłodowskiej 3

 


 


Spotkania rekrutacyjne w Krajence i Wysokiej

08 listopada 2012 roku w siedzibach Partnerów Projektu: Urzędzie Miasta i Gminy Krajenka oraz Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka odbyły się pierwsze spotkania informacyjno-rekrutacyjne projektu „Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie  wielkopolskim”.
Spotkania organizacyjnie wspierali Koordynatorzy ze strony Partnerów:

 • Pan mgr Krzysztof Pająk  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,
 • Pani mgr Agnieszka Hoffmann – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Na spotkania przybyły osoby bezrobotne w wieku 1825 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Krajenka w powiecie złotowskim oraz Gminy Wysoka w powiecie pilskim.
Spotkania prowadziła Pani mgr Bożena Wendland – Kierownik Projektu  która zaprezentowała projekt, uzasadniając potrzebę jego realizacji, oraz cel główny i cele szczegółowe. Scharakteryzowała grupę docelową i przedstawiła zasady rekrutacji, a także omówiła zakres poszczególnych zadań oraz oczekiwane efekty z realizacji projektu.
W dalszej części Kierownik Projektu udzielała odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem jest zadeklarowana przez część osób, już w tym samym dniu, chęć udziału w projekcie.

Dziękujemy za udział w spotkaniach, chętnych zapraszamy na kolejne.

 

Spotkania rekrutacyjne w Złotowie

W dniach 13 i 19 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy Złotów odbyły się kolejne spotkania informacyjno-rekrutacyjne Projektu „Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie  wielkopolskim”.
Spotkania prowadziła Pani mgr Bożena Wendland, Kierownik Projektu, która omówiła szczegółowo cele i zadania Projektu oraz korzyści wynikające z udziału
w projekcie, na koniec odpowiadała na pytania zainteresowanych osób.
W spotkaniu uczestniczyła Koordynator ze strony Partnera Projektu – Pani mgr Krystyna Kos – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie. Tak jak w poprzednich gminach, spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem, uczestnicy z pełnym przekonaniem deklarowali chęć udziału w projekcie.

 


 

Rozpoczynamy realizację projektu

W październiku rozpoczynamy realizację projektu „Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim”.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Niezdecydowanych zapraszamy do zakładki „O projekcie”, w której zamieściliśmy więcej informacji na temat przedsięwzięcia.

Przypominamy, że udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Jednym z pierwszych elementów projektu będzie poradnictwo psychologiczne. Aby sprawnie przeprowadzić działania związane z diagnozowaniem potencjału uczestników opracowywane są narzędzia, umożliwiające kompleksową diagnozę odnoszącą się zarówno do aspektów zawodowych, jak i psychospołecznych. Przeprowadzenie diagnozy będzie punktem wyjścia do przygotowania dla każdego uczestnika Planu Rozwoju Potencjału Osobistego.
Trwają także prace nad scenariuszami, według których będzie prowadzone dwuczęściowe poradnictwo grupowe:

 • część I – trening wzmacniający zaangażowanie w rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z trudnościami;
 • część II – trening wzmacniający motywację i postawy kreatywne.


Aby w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić równość szans i płci – której
przestrzeganie jest jedną z najważniejszych zasad towarzyszących wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla personelu projektu zostało zorganizowane szkolenie z tego zakresu. Więcej informacji na temat zasady równości szans i płci można znaleźć w poradniku EFS.

W połowie sierpnia 2013 r. dobiegł końca kurs „Monter instalacji teletechnicznych”, na zakończenie, którego Uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia
i certyfikaty. Dzięki udziałowi w kursie Uczestnicy nabyli teoretyczne przygotowanie zawodowe i poszerzyli swoją  wiedzę.

Ankieta

W którym kursie najchętniej wziąłbyś/wzięłabyś udział?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego